Sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Avukat

SK HUKUK

Hukuki bir uyuşmazlık(ihtilaf) karşısında kalınca, yapabileceğimiz ilk iş, bir hukukçuya başvurarak fikrini sormak ve uyuşmazlığın çözümünü istemektir. Bu noktada, hukukçunun ihtilafı çözebilmesi için uyuşmazlığın mahiyetini ve nedenini saptayabilmesi gerekir. Bu saptama yani, uyuşmazlığın hukuki bağlantı noktasını bulma işi, sanıldığı kadar kolay değildir. Bunu yapabilmek için hukukçunun; toplumun bünyesini, toplum içinde cereyan eden olayları bu olayların doğurduğu etkileri, uyuşmazlığın etkenleri ile ihtilafı doğuran sebepleri ve bunları gösteren belirtileri teşhis etmesi şarttır; ayrıca, ihtilafı önlemek veya ihtilafı ortadan kaldırmak için zorunlu olan vasıtaları da bilmesi lazımdır. Bu bağlamda, Bursa ilinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan S&K Avukatlık Bürosu; adalet duygusuyla, "Adaletin gerçekleşmediği yerde, özgürlüğün gölgeleneceği, hak ve hukukun değerini yitireceği, insanların yaşama şevk ve sevincinden kopacağının..." bilincinde olan bir hukuk bürosu olup, bireylerin yaşama hakkını, haklarını arama özgürlüğünü ve onun ayrılmaz bir parçası olan kendini savunma özgürlüğünü kendine amaç edinen, hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyip, hayata geçirmek adına çalışan ve bu doğrultuda güncel mevzuatı ve içtihatları takip ederek, müvekkillerine hukuki yardım sunmayı kendine ilke edinmiş bir hukuk bürosudur.

Bursa Avukat Hukuk Bürosu avukatlarımız alanlarında uzman olup, birçok dava kapsamında hizmetler sunmaktadır. Hukuksal alanlarda ihtilaf söz konusu olduğunda, gerekli sebepleri ve mahiyeti saptayıp konunun çözülmesini sağlıyoruz. Uyuşmazlık durumlarının sebebini öğrenmek ve hukuksal bağlantıların koordinasyonunu sağlamak bir hayli zordur. Bu durumu çözebilmek için biz hukukçular; toplum içerisinde oluşan olayların oluşturduğu etkileri, uyuşmazlık durumlarıyla ihtilaf oluşturan nedenleri ve bu gibi durumların belirtilerini teşhis ediyoruz. Ayrıca ihtilafların önlenmesi ya da ihtilafların etkisiz hale getirilmesi için zorunlu olan yönlendirmeye ve vasıtaların her birine Bursa Avukat SK Hukuk Bürosu olarak Hâkimiz.


Bu konuyla alakalı Bursa bölgesinde avukatlık ve hukuk danışmanlığı hizmetleri veren Bursa Avukat Hukuk Bürosu; adalet ve eşitlik ilkeleriyle ‘’Adaletin oluşmadığı yerlerde, özgürlüklerin yok sayılacağı, hak ve hukukun değerini kaybedeceği, insanların toplumsal kitleler halinde yaşama isteğinden kopacaklarının.’’ Bilincinde bir hukuk bürosu olarak, insanların yaşam haklarını, hak ve hukuksal anlamda özgürlüklerini ve bu özgürlüğün en önemli parçalarından olan hak savunma özgürlüğünü ilke haline getirmiş, hukukun eşitlik ve üstünlük ilkelerini benimsemiş olup, bunları hayata geçirmek hedefiyle çalışmalar yapan ve bu yönde güncel içtihatlar ve mevzuatların takibini yaparak, müvekkillerimize hukuksal anlamda yardım etmeyi kendimize amaç saymış bir hukuk bürosuyuz.’’


Bursa Avukat Hukuk Bürosu olarak; Şirket hukuku, iş hukuku, sözleşme hukuku, icra ve iflas hukuku, tazminat ve ticaret hukuku gibi alanlarda üst düzey bilgi ve tecrübe sahibiyiz. Gıda, savunma sanayi, medya, enerji, otomotiv gibi alanlarda hizmet veren firmaların vekilliğini; şirketlerin kurumsal parametrelerine göre bütüncül yaklaşımları benimseyip, gereksinim duyulan bütün hukuksal süreçlerde danışmanlık ve dava hizmetleri sunmaktayız.


Bursa Avukat Hukuk Bürosu hukuk danışmanlığı dışında, Bursa velayet avukatı, Bursa boşanma avukatı, Bursa ceza avukatı, Bursa nafaka avukatı gibi avukatlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca gayrimenkul davaları, idari ve miras davaları gibi birçok bireysel dava konularında kapsamlı hizmetleri sunuyoruz. Bursa Barosuna kayıtlı olan avukatlarımız alanlarında oldukça deneyimlidir.


Bursa Avukat Hukuk bürosu hizmetlerini uzun yıllardır, profesyonel bir şekilde sunmaktadır. Müvekkillerimizi iyi bir şekilde temsil ederek başarılı sonuçlar için ciddi bir uğraş veriyoruz. Bu konuyla alakalı olarak yaptığımız hukuksal hizmetleri ilk günde olduğu gibi profesyonel bir şekilde devam ettiriyoruz. Toplumumuzun hukuksal boyutta bilgi eksikliğini bildiğimizden, davaları ve olay konularını detaylı bir biçimde inceleyip davaların seyrini kontrol altında tutmaya gayret ediyoruz. Bizler Bursa Avukat hukuk bürosu olarak ağır ceza avukatlığı ve iş avukatlığı bulmakta zorlanan bireylere bu hizmetleri ayrıntılı ve profesyonel bir şekilde sunmaktayız. Ceza ve iş mahkemelerinde haklarını arayan ve adalet isteyen müvekkillerimizi Empati ile dinliyor ve sorunlarına çözüm arıyoruz. Ayrıca iş kazası davalarında da yine profesyonel hizmetler sunmaktayız.


Bursa Avukat hukuk bürosu hukuksal alanlarda sunduğu avukatlık hizmetleriyle birçok davada yer almıştır. Birçok davada mağdur olan kişilerin vekilliğine talip olup bu alanlarla alakalı gerekli donanımlara sahip olup müvekkillerimizin davalarında başarıya ve istedikleri hakları elde etmesine yardımcı oluyoruz. Avukatlık hizmetleri verdiğimiz bütün davalarda, detayları büyük bir titizlikle inceliyoruz. Dava konularıyla alakalı olarak, önümüze gelen davaları deneyimli avukatlara tahsis ederek, bu davalardaki başarılı sonuç oranını yükseltiyoruz.


Bursa Avukat hukuk bürosu olarak profesyonel hukukçulardan oluşan yapımızla her türlü dava dosyasına bakacak profesyonel duruşu hukukun üstünlüğü ilkesiyle ele alıyor ve emin adımlarla müvekkillerimizi anayasa haklarının temel hak ve özgürlükleri ilkesiyle savunuyoruz. Esas olan hukuk üstünlüğüne bağlı kalarak birçok alanda dava dosyalarını ele alıyor ve müvekkillerimizin sorunları çözmeye odaklı hizmetler sunuyoruz. Dava konularında en deneyimli avukatları ilgi alanlarına göre sınıflandırıp, avukatlarımızı en iyi oldukları alanlarda görevlendiriyoruz.


Bursa Avukat hukuk bürosu avukatları müvekkilleriyle yakın ilişkiler kurarak, onlara zorlu süreçlerde manevi destek olmaktadırlar. Büromuza bir dava için başvuru yapan kişileri detaylı bir şekilde bilgilendirip konuya hâkim olmalarını sağlıyoruz. Bu konuyla alakalı ilk olarak davaya bakacak avukatlarımız tarafından detaylı bir şekilde inceleniyor ve müvekkillerin anlayabileceği şekilde terminolojiye uygun olarak detaylı açıklamalar yapıyoruz. Dava detaylarını sade ve anlaşılır şekilde müvekkillerimiz ve yakınlarına ileterek iyi bir şekilde anlamalarını sağlıyoruz. Bursa Avukat hukuk bürosu avukatlık hizmetlerinden yararlanmak için bizimle iletişime geçin.