Av. Rabia Sayli & Av. Özlem Kalpan

Hukuki bir uyuşmazlık(ihtilaf) karşısında kalınca, yapabileceğimiz ilk iş, bir hukukçuya başvurarak fikrini sormak ve uyuşmazlığın çözümünü istemektir. Bu noktada, hukukçunun ihtilafı çözebilmesi için uyuşmazlığın mahiyetini ve nedenini saptayabilmesi gerekir. Bu saptama yani, uyuşmazlığın hukuki bağlantı noktasını bulma işi, sanıldığı kadar kolay değildir. Bunu yapabilmek için hukukçunun; toplumun bünyesini, toplum içinde cereyan eden olayları bu olayların doğurduğu etkileri, uyuşmazlığın etkenleri ile ihtilafı doğuran sebepleri ve bunları gösteren belirtileri teşhis etmesi şarttır; ayrıca, ihtilafı önlemek veya ihtilafı ortadan kaldırmak için zorunlu olan vasıtaları da bilmesi lazımdır. Bu bağlamda, Bursa ilinde avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekte olan S&K Avukatlık Bürosu; adalet duygusuyla, "Adaletin gerçekleşmediği yerde, özgürlüğün gölgeleneceği, hak ve hukukun değerini yitireceği, insanların yaşama şevk ve sevincinden kopacağının..." bilincinde olan bir hukuk bürosu olup, bireylerin yaşama hakkını, haklarını arama özgürlüğünü ve onun ayrılmaz bir parçası olan kendini savunma özgürlüğünü kendine amaç edinen, hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyip, hayata geçirmek adına çalışan ve bu doğrultuda güncel mevzuatı ve içtihatları takip ederek, müvekkillerine hukuki yardım sunmayı kendine ilke edinmiş bir hukuk bürosudur.